X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

درصد داریم تا درصد !!!

شنبه 9 اردیبهشت 1396 ساعت 23:07

گمان کنم اگر در یک جمع  ده نفره ، به هر دلیلی عدد ۹۸ و دو دهم در صد را بر زبان بیاوریم ، ذهن شش هفت نفر افراد حاضر ،  سمت آن درصد رای برود و آن انتخاباتی  که بیشتر شبیه حوادث دهکده ی ماکوندو در داستانهای مارکز بود !!! 


حالا اگر به هر دلیلی در  همان جمع از عدد شصت و سه و دو دهم درصد نام برده شود ، احتمالا ذهن هفت هشت نفر افراد ، به سمت آن انتخابات کذایی برود که انگار در فیلمهای  اکشن و ذهن افرادی چون آگاتا کریستی رقم خورده بود !!


فصل فصل انتخابات است . 

این درصدهای کذایی و جادویی از ۹۸ به ۶۳ رسیده اند . 

با هر رای ما به حداقل امید و عقلانیت ، کم کم  انتخابات ،  انتخابات  خواهند شد و کم کم اعداد ، اعداد واقعی خواهند شد . 


باقی بقایتان . 

و البته اردیبهشت را فراموش نکنید . لطفا .