X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

ما آدمها!

پنج‌شنبه 8 تیر 1396 ساعت 01:34

زندگی میان آدمها چندان ساده نیست.

هرکس خلق و خویی دارد و رفتار و چهارچوبهایی که رابطه با دیگران را جور مشخصی تعریف می کند

بعضی آدمها رابطه شان را حتی با نزدیکترین کسانشان فاصله گذاری می کنند یعنی حد و مرز مشخصی برایش تعریف میکنند که از قضا نه تنها خوشایند نیست بلکه ارتباط را سخت میکند.

یعنی نمیتوانی بفهمی که الان تا چه مرحله ای میتوانی پیش بروی. مثال ساده اش اینکه موقع کمک درجمع کردن سفره نمیدانی میتوانی وارد آشپزخانه هم بشوی!! یا فقط در حد یکی کردن سبد سبزی باید جلو بروی....

رابطه با این آدمها همیشه معلق می ماند....قوام نمیگیرد...محکم نمیشود...پس هیچوقت نمیتوانی روی چنین رابطه هایی حساب کنی.

آدمهای دیگری هم هستند که خودشان نیستند....هیچوقت نمیتوانی بفهمی چه چیز شادشان میکند و یا از چه چیزی خوششان نمیاید.

خود واقعی شان را حتی خودشان هم نمیشناسند...میان تعارف و تملق پنهان میشوند...گاهی هم که بیرون مآیند نمیتوانی بفهمی واقعی است یا نه. تو هم همیشه باید ملاحظه داشته باشی...چون نمیدانی چه بگویی یا چه بکنی که به تریش قبایشان برنخورد!!

اما در مقابل همه اینها آدمهایی هستند که مثل آب روانند..خود خودشانند..چه خوشت بیاید چه ناامیدت کند...همیشه همیننند که میبینی....

ارتباط با آنها اول کمی تو را بلاتکلیف میکند...انگار عریانند....اما رفته رفته عادت میکنی و تازه میفهمی چقدر خوب است...تو هم خود واقعی ات میشوی..بی تکلف..بی ملاحظه...راحت و روان.. ارتباط با این آدمها را از شانسهای بزرگ زندگی تان بدانید و هرگز با آنها بودن را از دست ندهید چون همیشه میتوانید به چنین رابطه ای تکیه کنید.