X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

فرهنگ یا بی فرهنگی !!

چهارشنبه 14 تیر 1396 ساعت 19:22

امروز مطلبی خواندم از زیبا کلام در مورد اینکه بعضی کارها در این کشور اگر در زمان فلان کس شده بود چقدر بازخورد متفاوت تری داشت!

من بارها و بارها به این مساله برخورده ام. مثلا اگر نمایشگاه عکس عاشورا در دانشگاه برگزار میشود مهم تر از اصل قضیه این است که چه کسی آن را برگزار کرده است؟؟؟

اگر بسیج دانشجویی باشد، حتما در جهت حفظ آرمانهای امام حسین

است. اما اگر دانشجویان هنر این عکسها را گرفته باشند نفرات معلومه دنبال دستی پایی تارمویی چیزی میگردند که نتیجه بگیرند هنری ها همیشه پی قرطی بازی خودشانند و این عکسها فقط دهن کجی به عاشورا است..!!!

در مقیاس کوچکتر این مساله در خانواده اتفاق می افتد.

این که فلان حرف را خاله زده باشد یا عمه!

یا فلان هدیه را پسر عمه داده باشد یا دختر دایی!

پس قضیه بسیار فراتر از بازی های سیاسی است.

موضوع اصلی فرهنگ غلط اجتماعی است که از ریزترین تا بزرگترین مسایل زندگی را دربر میگیرد. به جای اینکه به اصل عمل و برآیند آن نگاه کنیم ذهنمان را درگیر چیزهایی میکنیم که از درک کلی قضیه بازمیداردمان.

یاد بگیریم جور دیگری نگاه کنیم!