X
تبلیغات
رایتل

میم ...مثل ؟؟؟

یکشنبه 25 تیر 1396 ساعت 07:45

میم مثل مریم . مثل میرزاخانی . مثل ماندگاری تا ابد . 

میم مثل مرگ . مثل مایه های نکبت و فساد و نفرت . 

برخی ها مخاطب خاصشان فقط یک نفر است .کارشان هم به زیان یا به سود خودشان و شاید یکنفر دیگر باشد . 

برخی ها  مخاطب خاصشان ، یک قشر یا یک شهر یا یک قوم است . ردپایشان هم در تاریخ و جغرافیای همان محدوده باقی می ماند . 

یکی هم می شود مریم میرزاخانی . مخاطب خاصش تاریخ علم می شود و آینده ی علم . رد ذهن خلاقش با تاریخ ریاضیات پیوند می خورد . 

اما زود می رود . خیلی زود . 

برخی دیگر هم هستند . مخاطب خاصشان چندین نسل است و تاریخ کینه و نفرت . ماندگاری شان تا زمانی است که قدرت و فسادشان نفس می کشد . 

نفرت پراکنی آنها و نفرت از آنها اما در طول تاریخ ماندگار خواهد بود . 

اما دیر می روند ، خیلی دیر ... آنقدر که آرزوهای چند نسل را زنده به گور می کنند و می روند !


دقت کرده اید که مرگ هم طعمه هایش را گلچین می کند ؟