(( آیینه چون قد تو بنمود راست...))

چهارشنبه 2 اسفند 1396 ساعت 03:24

یه جایی خوندم که روانشناسها میگن بعضی وقتا جلوی آیینه وایسا و با خودت حرف بزن، چند باری امتحان  کردم به جمله سوم که می‌رسیدم  ناخودآگاه خنده ام می گرفت و  به خودت میگفتم بابا  عباس تو خیلی اسکولی برو بابا سسخول... نمیدونم روانشناسها اسکول هستن که چنین راهکاری ارائه دادن یا من واقعا اسکول هستم؟ 

جلوی آیینه نمیشه توجیح آورد و دلیل تراشید بایست سر راست  باشی ، هرچند من در اکثر موارد سر راست هستم  بدون پیچیدگی و مغلق گویی به همین دلیل هم خیلیا بهم میگن که واقعا اسکولی ... 

حالا پیشنهاد میدم شما هم امتحان کنید شاید به نتایج جالبی رسیدید نتایجی امیدوار کننده که مثل نتیجه دیالوگ آیینه یی من نباشه!


پی نوشت: عذر تقصیر بابت تاخیر در زمان نوشتن پست، چون من هنوز بر سر  پیمانم با خواننده های هفتگ  هستم